Karate Ni Sentenashi er en grunnleggende og meget essensiell del av karatetreningen . Det betyr at en karateutøver aldri skal angripe først, verken fysisk eller mentalt. For å kunne forstå dette fullt ut kreves det mange år med hard og korrekt trening.

Etter hvert som utøveren vokser i skikkelse, så vil også manerene og etiketten vokse. Både utad, og enda viktigere, innad i seg selv.

Inkludert i konseptet 'Karate Ni Sentenashi' er intens, meningsfull karatetrening og korrekt dojo etikette.

Ansvar

Som medlem i WIKF Norge plikter du å være lojal mot stilart, instruktør, klubb og de mål som disse setter . Dette er en forutsetning for graderinger. Korrekt karatetrening kan gi utøverne utvikling i flere tiår, men endrer man hovedprinsipper eller viktige detaljer kan man miste mange av de positive effektene slik trening gir.

Din kunnskap om kampteknikker må kun brukes i situasjoner der du selv, familie eller andre er i alvorlige eller livstruende situasjoner

complications and mechanical failure. viagra online 16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitric.

. Hvis du bryter disse reglene vil du bli fratatt alle graderinger og eventuelt klubbmedlemskap etter gjeldende norske lover og regler.

0
0
0
s2sdefault