KIHON, TSUKI & KERI (GRUNNTEKNIKKER)

 1. Junzuki no tsukomi
 2. Gyakuzuki no tsukomi
 3. Mawashigeri chudan

RENRAKU WAZA (KOMBINASJONER)

 1. Maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan
 2. Surikomi maegeri chudan - mawashigeri chudan - gyakuzuki chudan

SANBON GUMITE

 1. Chudan soto uke
 2. Chudan uchi uke
 3. Chudan maegeri uke ipponme (nr . 1)
 4. Chudan maegeri uke nihonme (nr

  caused by cardiac What is sildenafil? • Re-assess cardiovascular status.

  . 2)

KATA

 1. Pinan Nidan
0
0
0
s2sdefault