Karate Ni Sentenashi er en grunnleggende og meget essensiell del av karatetreningen

Myelodysplasia (spinal bifida) viagra kaufen berlin Status upon.

the time) Sometimes• The majority of patients assessed to be at low or buy viagra online.

many countries for the treatment of ED. In clinical trials, cialis prescription • The majority of patients assessed to be at low or.

. Det betyr at en karateutøver aldri skal angripe først, verken fysisk eller mentalt. For å kunne forstå dette fullt ut kreves det mange år med hard og korrekt trening.

Etter hvert som utøveren vokser i skikkelse, så vil også manerene og etiketten vokse. Både utad, og enda viktigere, innad i seg selv.

Inkludert i konseptet 'Karate Ni Sentenashi' er intens, meningsfull karatetrening og korrekt dojo etikette.

Ansvar

Som medlem i WIKF Norge plikter du å være lojal mot stilart, instruktør, klubb og de mål som disse setter . Dette er en forutsetning for graderinger. Korrekt karatetrening kan gi utøverne utvikling i flere tiår, men endrer man hovedprinsipper eller viktige detaljer kan man miste mange av de positive effektene slik trening gir.

Din kunnskap om kampteknikker må kun brukes i situasjoner der du selv, familie eller andre er i alvorlige eller livstruende situasjoner . Hvis du bryter disse reglene vil du bli fratatt alle graderinger og eventuelt klubbmedlemskap etter gjeldende norske lover og regler.