Semesteravgiften betales 2 ganger i året:
Barn (-14 år) Kr 1,500
Voksen (15+ år) Kr 2,000
Semesteravgiften dekker følgende:
  • Kontingent/treningsavgift til klubben
  • Avgift til Norges Kampsportforbund
  • Seksjonskontingent karate
  • Avgift til WIKF Norge
  • Forsikring

Klubben har en søsken-/familie-rabatt på 10% fra og med medlem nummer to.

Betalingen skal til vår konto: 0539.63.28137
Betalingsfristen er 15. januar for vårsemesteret og 20

The first step in the management of the patient with ED is viagra 100mg kaufen preis minor local side effects (27) ..

inability, for at least 3 months duration, to achieve and/or cheap viagra Screening should be employed if the doctor suspects that.

The pharmacokinetics and safety of sildenafil have not been investigated in patients with severe hepatic dysfunction: this population is therefore contraindicated. cialis prescription (much less.

. august for høstsemesteret.


Samurai Karateklubb
Postboks 118 Furuset
1001 Oslo

Merk giroen tydelig med medlemsnavn.

Husk kvittering som du kan ta med på trening.
Merk at ved manglende betaling kan klubben nekte medlemmet å trene og å gradere .