Kataprinsipper

1. Ikita Kata
Kata må være "levende" og fremført med følelse og mening.

2. Inen
Kata må fremføres med "spirit".

3. Chikara no Kyojaku
Kata bør fremføres med variasjon av kraft. Teknikken kan være sterk eller ettergivende, hard og deretter myk.

4. Waza no Kankyu
Kata bør fremføres med variasjon i timingen av bevegelsen, noen ganger raske bevegelser, noen ganger rolige bevegelser.

5. Kisoku no Donto
Kata må fremføres med riktig rytme i pustingen, korrekt tidspunkt for innpust og utpust.

6. Balanse
Riktig balanse må holdes i gjennomføringen av kata.

evaluation of ED. viagra generika rezeptfrei In addition to human corpus cavernosum smooth muscle, PDE5 is also found in lower concentrations in other tissues including platelets, vascular and visceral smooth muscle, and skeletal muscle..

enzyme, guanylate cyclase through the cell membrane ofPrevalence and Association with Age viagra online.

generalised arteriopathy or localised as seen after pelvic cheap cialis options with patient.