Wada Ryu stilarten er en blanding av harde karateteknikker fra Okinawa karate og myke kroppsbevegelser hentet fra Jiu-Jitsu. Med andre ord, det fjerner unødvendige bevegelser og er en veldig effektiv stilart. Bevegelsene er smidige og myke og ble grunnlagt av professor Hironori Ohtsuka.

Angrep er det beste forsvar. Når du står overfor en angriper er det 3 alternative typer av angrepsinitiativ i Wado karate (3 typer av SEN):

Sensen-no-sen 1. Sensen-no-sen
Begge er like aggressive, klar og villig til å angripe.
Ditt angrep må bli utført først, i brøkdelen av et sekund før motstanderen mens han er mentalt innstilt på å angripe og starter sin bevegelse. Hans beslutning om å angripe vil forhindre ham fra forsvar og å svare med motangrep.

Sen 2

I frånvaro av ökningar i levervikt och av hepatisk centrilobulär hypertrofi, ansågs det att denna mekanism fungerar förmodligen kroniskt vid låg nivå, där leverförändringar skulle förbli undetectable.43 mg / kg per dag av Sildenafil till vuxna Wistar-råttor påverkade histologin hos lever och njurar. canadian viagra.

Uppföljning • Ordna initial uppföljning för att utvärdera effekten av behandling och tolerabilitet av patienten återuppta sexuell aktivitet • Efter inledande uppföljnings ED bedömningar kan utföras som rutinkontroller för kardiovaskulära symtom - diskutera efterlevnaden och en upprepning av spontana erektioner. generic viagra PDE-hämmare inte stimulera produktionen av cykliska nukleotider, vilket vävnad cGMP-nivåer kommer bara att öka efter fysiologiska aktivering av guanylatcyklas..

ex. viagra Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen 'D' (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) - ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som fick 0..

Det finns inga data beträffande interaktion mellan sildenafil med icke-selektiva fosfodiesterashämmare såsom teofyllin eller dipyridamol.Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod. sildenafil online.

De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997).ex. viagra.

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. cialis online ..

. Sen
Begge angriper samtidig så resultatet skulle bli uavgjort, men din oppmerksomhet på motstanderens hensikt å angripe, gjør at du er brøkdelen av et sekund før motstanderen og får satt inn en smertefull teknikk og forhindrer motstanderen å få utført sin.

Go-no-sen 3. Go-no-sen
Her må du beholde roen og iaktta motstanderen nøye. Din reaksjon skal være en automatisk kort tilbaketrekning for motstanderens angrep og raskt motangrep før motstanderen rekker å trekke tilbake etter sitt angrep.


Her kan du se sensei Tatsuo Suzuki fortelle og demonstere selv:

0
0
0
s2sdefault