Hovedtrener, barne- og ungdomstrener - Segundo Lopez, 4.Dan

Segundo ble gradert til 4. dan 7/3/2015 av sensei Jon Wicks (WIKF World Chief Instructor). Segundo gikk en teknisk gradering, dvs. ved å vise og demonstrere at han behersket 4. dan pensumet.

Den tekniske graderingen bestod 8 Kihon teknikker (grunnteknikker), 3 Renraku waza kombinasjoner, 2 Ohyo gumiter (nr 6 & 8), 2 Kihon gumiter (nr 4 & 8), 2 Tanto dori (kniv forsvar) (nr 1 & 9), 1 Idori (knestående) (nr 2) og 2 Tacho dori (sverd forsvar) (nr 2 & 3) samt 3 kataer (Pinan Yodan, Kushanku og Jion) før det hele ble avsluttet med Jiyu kumite (frikamp).
Segundos partner i kombinasjonene var sensei Juan Lopez (5 dan).

Segundo ble gradert til 3. dan 5/3/2011 av sensei Jon Wicks (WIKF World Chief Instructor). Forrige gradering var 3/7/2003 hvor han ble gradert til 2. dan av sensei Shiomitsu.

Segundo er klubbens mangeårige barne- og ungdomstrener i tillegg til at han har ansvaret for klubbens konkurransepartier.

Segundo har kursene Trener I og II i selvforsvar, samt barnedel (NKF/NIF).
Han har også vært dommer i kumite og kata gjennom 21 år, men har nå lagt dette på hylla.

Segundo begynte å trene Wado Ryu karate i Sarpsborg Karateklubb i 1988. Han flyttet deretter til Oslo og fortsatte i Bushido Karateklubb før han kom til Samurai i 1999.

I Samurai fikk han ansvar for barne- og ungdomspartiene i klubben samtidig som han var ansatt som trener for Den Franske skoles karateklubb fram til 2005.

Flere av Segundos elever har oppnådd gode resultater i regionale og nasjonale mesterskap, i tillegg finnes gamle elever blant dagens landslagsutøvere på seniornivå.

   

Trener - Torill Ervik, 1.Dan

Torill begynte å trene karate i januar 2001. Det første året ble hun valgt til kasserer og det andre året ble hun valgt til leder. Torill har A-kurs trener leder utdanning.

Hun har deltatt på flere seminar med sensei Suzuki (tre ganger i Spania, Bergen, Sarpsborg). Hun har også deltatt på seminar i Sverige og England.

Troill ble gradert til 1. dan 27/8/2016 av sensei Jon Wicks (WIKF World Chief Instructor).

   

Assistenttrener - Jan Friborg, 1.Kyu

Jan startet sitt karateliv som godt voksen påsken i 2009. Da arrangerte Samurai KK et ekspresskurs for voksne med mål om gradering til sommeren.

Jan er også ansvarlig for hjemmesidene til klubben.

   

Assistenttrener - Nora El Mansouri, 5.Kyu